หน้าแรก >> บริการ >> สัดส่วน >> Zero Fat นวัตกรรมของการสลายไขมัน

Zero Fat คือเทคโนโลยีการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เข้าไปทำลายเซลล์ไขมันให้แตกตัวออก หลังจากนั้น ร่างกายจะนำไปเผาผลาญและกำจัดออกไปตามระบบโดยธรรมชาติ

 

การทำ Zero Fat จะได้ผลอย่างยั่งยืน เพราะเซลล์ไขมันที่ถูกทำลายไปแล้ว จะลดจำนวนลงอย่างถาวร ไม่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นอีก

 

Zero Fat ปลอดภัย ไม่มีแผล ไม่ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียง เพราะคลื่นอัลตร้าซาวด์จะทำลายแค่เซลล์ไขมันเท่านั้น เมื่อทำแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักรักษาตัว

 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล**