เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว LA GRÂCE CLINIC

ตำแหน่งงาน รายละเอียด/สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการสาขา รายละเอียดงาน
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า
2. ควบคุมมาตรฐานงานบริการ และการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา
3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 28 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์เป็นรองผจก. หรือ ผจก.สาขาด้านศัลยกรรม ความงาม หรือเครื่องสำองค์ อย่างน้อย 2 ปี
3. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
4. มีความคล่องตัวในการทำงาน และการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
5. บุคลิกหน้าตาดี มี Service Mild ,มีความคิดสร้างสรรค์
6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 10.00-19.00 น./11.00-20.00 น./12.00-21.00 น.)
สมัครงาน
ที่ปรึกษาด้านความงาม ประจำสาขา รายละเอียดงาน
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า
2.รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
3.ดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
4.ติดตามบริการหลังการขาย และโทรนัดหมายล่วงหน้า

คุณสมบัติ
1.หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และนำเสนอได้ดี
3.บุคลิกหน้าตาดี มี Service mild
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 10.00-19.00 น./11.00-20.00 น./12.00-21.00 น.)
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ ประจำสาขา รายละเอียดงาน
1.ทำทรีทเม้นท์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับลูกค้า
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และดูแลรักษา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.ติดตามบริการหลังการขาย

คุณสมบัติ
1.หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
2.บุคลิกหน้าตาดี มี Servicemild
3.หากมีประสบการณ์ด้านการทำทรีทเม้นท์ หรือผ่านงานด้าน สปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 10.00-19.00 น./11.00-20.00 น./12.00-21.00 น.)
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา รายละเอียดงาน
1. เช็ค Time Attendance ของพนักงาน
2. คิดเงินเดือนพนักงาน และงานด้านสวัสดิการ
3. สรรหาและโทรนัดสัมภาษณ์งาน

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
2. อายุระหว่าง 24- 28 ปี
3. ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
4. สามารถใช้ computer ได้คล่อง โดยเฉพาะ Excel
5. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
สมัครงาน
ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
2. บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายๆ ให้ตรงรอบบัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถทำงาน จันทร์ – เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
5. พร้อมเริ่มงานได้ทันที
สมัครงาน

ช่องทางการสมัครงาน

1. สมัครผ่าน Website ของบริษัท หรือ E-mail ถึงฝ่ายบุคคล hr.lagraceclinic@gmail.com
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 090-678-6834, 088-874-7387, 088-874-7309
3. ID Line : 0888747387
4. https://www.facebook.com/JobLagrace/
5. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่สำนักงาน ลา กราซ คลินิก
ตั้งอยู่ที่ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 (Office ทำงาน จันทร์ – เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
หมายเหตุ : กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ