อบรมการฉีด Dysport

17/8/2017

พญ.สุธาสินี ปิ่นปราณี แพทย์ผู้บริหาร ลา กราซ คลินิก นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำลา กราซ คลินิก เข้ารับการอบรมเทคนิคการฉีด Dysport ด้วยเทคนิคพิเศษ จากแพทย์ผู้มีประสบการณ์สูงด้านการฉีดจาก Dysport ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ลา กราซ คลินิก เมื่อเร็วๆนี้