SYNERON 2012

17/8/2017

พญ. สุธาสินี ปิ่นปราณี แห่ง LA GRACE CLINIC ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรภายในงาน ก้าวสู่ปีที่ 9 กับ SYNERON ในหัวข้อเรื่อง e2 series เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท