หน้าแรก >> บริการ >> อื่นๆ >> Live Blood Analysis ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด

Live Blood Analysis คืออะไร ?

คือการตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดและความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้เลือดเพียงหยดเดียว จากปลายนิ้วของคุณ สามารถตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมทั้งสิ่งผิดปกติในเลือด ซึ่งจะบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพที่แท้จริงของร่างกาย เพราะอาจจะพบเห็นสารตกค้างในเลือด สารพิษ สารโลหะหนัก ไขมัน แบคทีเรีย ภาวะเลือดผิดปกติ ภาวะเลือดจาง และความผิดปกติ ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร โรคภูมิแพ้ ตลอดจนภาวการณ์ขาดสารอาหาร หรือวิตามินบางอย่าง ซึ่งจะช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคและความเสื่อมในระดับเซลล์เม็ดเลือด และเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรคต่างๆ และฟื้นฟู รวมถึงรักษาอย่างถูกวิธี

การวิเคราะห์ Live Blood Analysis จะแสดงผลให้ทราบทันที แบบ Real Time ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจด้วย Live Blood Analysis

ผลวิเคราะห์ จะบอกได้ถึงลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ความเครียด และแนวโน้มการเกิดโรค ซึ่งจะต้องดูองค์ประกอบหลักๆ ได้ดังนี้

  • ระบบการย่อยอาหาร ภาวะดูดซึมอาหาร เพื่อวินิจฉัยระบบการย่อยอาหาร ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
  • สารพิษตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนักต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • สารอนุมูลอิสระในเลือด
  • ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  • ระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะภูมิแพ้ของร่างกาย
  • ระบบหมุนเวียนของเลือด

 

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล**