Lifting

Baby Thermage คือเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด (4th Generation RF)สาหรับยกกระชับใบหน้าให้เต่งตึงขึ้น ปรับ……

ความกระชับของใบหน้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงและผู้ชายให้ความสนใจ ที่จะดูแลตัวเอง ทาง ลา กราซ คลิน……

Ulthera นวัตกรรมทางออกสำหรับผู้ที่มองหาวิธีการที่ดีที่สุดในยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยให้ตึงขึ้น ปรับร……

Thermage นวัตกรรมเพื่อการยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียวเล็ก พร้อมสลายไขมันส่วนเกิน ฟื้นฟูโครงสร้างผิว ด……

ใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ เพราะปัจจุบันใบหน้านั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาส ทั้……

วิธีการสำหรับยกกระชับ ปรับรูปหน้า มีด้วยกันหลายเครื่องมือ และหลายเทคนิค หนึ่งในเทคนิคการยกกระชับปรับ……