• สาขา เซ็นทรัลชิดลม (Central Chidlom)

    เปิดทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.
    088-874-3667 / 02-655-3131 / 02-655-3132
    เซนทรัลชิมลม ชั้น 8 อาคารชิดลมทาวเวอร์ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330