• สาขา เซ็นทรัลชิดลม (Central Chidlom)

    เปิดทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.
    Tel. 088-874-3667, 02-655-3131, 02-655-3132
    เซ็นทรัลชิมลม ชั้น 8 อาคารชิดลมทาวเวอร์ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330